GREE моноблок

 

Необходими изчисления при избор на термопомпа

 

 •  
 • ОТОПЛИТЕЛЕН ТОВАР
 • 1.Минималната изчислителна температура през зимата, за района на разположение на сградата.
 • 2.Използвани строителни материали при изграждане на сградата;
 • 3. Желани вътрешни стайни температури.
 • 4. Обобщаване на необходимата мощност за цялата сграда
 •  
 •  
 • ОХЛАДИТЕЛЕН ТОВАР
 • 1.Характеристика на климата през лятото за района на разположение на сградата по часове през целия ден;
 • 2. Определяне на температурното натоварване на фасадите на сградата в т.ч. въшни стени и прозорци, съобразно изложението на всяка от тях;
 • 3. Определяне на температурното натоварване в резултат на вътрешно оборудване;
 • 4. Определяне на влажностно натоварване от присъствие на хора или вентилация.
 •  
 •  
 •  
 • ИЗБОР НА СИСТЕМА ЗА ОТОПЛЕНИЕ/ОХЛАЖДАНЕ
 • Подово отопление:
 • Благоприятства работата на термопомпата при температура на подаване към подовото отопление до 350С. Специфичният топлинен поток от 1м2 площ подово отопление при тази температура на подаване следва да покрие топлинните загуби на всяко от помещенията за най-студените дни. 
 • Конвектори/Радиатори
 • Работна температура 450С. Изборът на конвекторите или радиаторите следва да бъде съобразен с тази температура за да се избере техния размер. Така например, ако аллуминиев радиатор с височина H600mm има мощност от 133,1W/ребро при температурен режим 75/65/20 0С (Твх./Тизх./Тстайна), то при 45/35/20 0С същия този радиатор ще има мощност 68,7W/ребро. Т.е. имаме нужда от два пъти по-големи радиатори, в сравнение с тези подбрани с високотемпературен източник, какъвто е например един пелетен котел.
 •  
 • ИЗБОР НА ТРЪБНА МРЕЖА
 • 1.Изборът на тръбните трасета е съществен, за да можем да използваме пълната мощност на термопомпата;
 • 2.Използването на по-малки диаметри на тръбите във всеки един от клоновете на системата може да ограничи подаваната мощност, оттам и желания резултат, без да имаме възможност да натоварим термопомпата на пълна мощност.
 •  
 •  
 • ОЧАКВАНИ РАЗХОДИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ 
 • 1. Пресметнати на база на топлинните загуби по месеци, на база денградусите за всеки месец по време на отоплителния сезон;
 • 2. Определяне на месечната електрическа консумация на термопомпата на база на средномесечната външна температура и съответната за тази външна температура - електрическа консумация на термопомпата. 
 • 3. Сумиране на електрическата консумацията по месеци за целия отоплителен сезон.
 •  
 • ​​​​​

Моноблок VERSATI III GRS-CQ3-1

 

Предимства:

 • Система с едно външно тяло;
 • Не използва вътрешно пространство за монтаж;
 • Няма нужда от изграждане на фреоново трасе;
 • Готов за свързване към отоплителната/охладителната инсталация.

Недостатъци:

 • Използва гликолови разтвори или специализирана арматура, за да осигури защита против замръзване

 

 

Приложение

VERSATI III е термопомпена система въздух-вода с DC Inverter компресор, която осигурява отопление, охлаждане и битова гореща вода. 

 

Характеристики

 • Хладилен агент: R32
 • Температурен диапазон на работа в режим отопление: -250С до +350С
 • Температурен диапазон на работа в режим охлаждане: +100С до +480С
 • Температурен диапазон на работа в режим БГВ: -250С до +480С
 • Температурен диапазон на подаваната за отопление вода: +25оС до +60оС
 • Температурен диапазон на подаваната за охлаждане вода: +7оС до +25оС
 • Температурен диапазон на загряване на водата за БГВ: +40оС до +80оС

 

Цени в лв/бр. с вкл.ДДС

Versati III GRS-CQ6.0Pd/NhG-K (220V) моноблок, 6kW/отопление/ – 6 757 лв.

Versati III GRS-CQ10Pd/NhG2-K (220V) моноблок, 9,5kW/отопление/ – 8 409 лв.

Versati III GRS-CQ16Pd/NhG2-K (220V) моноблок, 15,5kW/отопление/ – 9 187 лв.

Versati III GRS-CQ16Pd/NhG2-M (380V) моноблок, 15,5kW/отопление/ – 9 247 лв.

 

*Посочената мощност за отопление е измерена при следните условия:

** Температура на подаване/връщане към/от инсталацията: 35°C/30°C
** Външна температура: 7°C DB/6°C WB (DB - температура по "сухия" термометър, WB - температура по "мокрия" термометър)

 

Технически характеристики моноблок VERSATI III

Инструкция за експлоатация

 

Ако имате въпроси или се нуждаете от консултация, проектиране или просто отговор на важните въпроси, моля позвънете ни!

Запитване