Дървесните пелети

Какво се говори за пелетите? Какво е тяхното бъдеще?

Не е възможно да се направи енергиен преход без да се направи пълно преосмисляне на концепцията за отоплението. Т.напр. повече от две трети от необходимата енергия за домакинствата се използва за отопление. Дървесните пелети са единственият източник на енергия, който е 100% възобновяем, лесен за използване, и щадящ околната среда.

8 аргумета в полза на пелетите

 • Устойчивост
 • Дървесината е възобновяем, естествен продукт и е на разположение за бъдещите поколения. Горските площи в Европа се увеличават със скорост площта на едно футболно игрище на минута.
 • Екологичност
 • Изгарянето на дървесни пелети просто освобождава толкова CO2, колкото дърветата са абсорбирали по време на техния разстеж и колкото би се освободил по време на процеса на тяхното естествено гниене в гората.
 • Достъпни
 • Сравнението в тренда на цените на газта, петрола и пелетите показва: цената на дървесните пелети е достъпна и стабилна. С пелетите можете да калкулирате с голяма точност вашите бъдещи разходи за отопление.
 • Съхраняват природните ресури
 • Пелетите се произвеждат от остатъка от дървения материал, резултат от неговата преработка, като не е небходимо отсичането на дървета. Основната суровина за тяхното производтсво са дървесни стърготини, които превърнати в пелети изгарят ефектовно и CO2 - неутрално в котлите ÖkoFEN.
 • Независимост
 • Производтсвото на пелети е регионално, като се използват налични национални ресурси от дървен материал. Това ги прави независими от фосилните горива и колебанията в техните цени, резулатат от международните отношения.
 • Силен регионален ефект
 • Добавената стойност от покупката на пелети от локални произведители остава в рамките на страната производител. Това подпомага местната икономика, прави я независима от енергийни кризи и създава нови работни места.
 • Удобство
 • Доставка с камиони и удобното зареждане на складовите стопнаства. Оттам те се транспортират автоматично към котела, запалват и изгарят отново напълно автоматично.
 • По-малко място за съхранение
 • Необходимото място за съхранение на пелетите е до два пъти по-малко от това за съхранение на дърва и 1/4 от необходимото място за съхранение на дървесен чипс. Необходимото количество за отопление на една еднофамилна сграда за един отоплителен сезон може да бъде съхранено само на 4м2.
Запитване