Бункери за пелети Fixilo

Бункери за пелети с наклонен под FIXILO

 • Подходяща ли е вашата маза за складово стопанство за пелети?
 • Обърнете внимание на размерите на помещението и разстоянието до котела.
 • Осигурете необходимия наклон на пода за да използвате цялото налично количество пелети.

При проектирането на иновативна отоплителна система с пелети, ÖkoFEN дава решение за най-добрият начин за складиране на горивото от самото начало.

Днес, познанието и предложението за идеалното складово стопанство на пелети дава възможности за разнообразни решения при използването на специално адаптирани избени или други подобни помещения .

Важни изисквания към пелетното складово стопанство

Правоъгълните и тесни помещения са особено подходящи за изграждане на складово стопанство за пелети, като наклоненият под осигурява възможност за пълна консумация. Основното изискване към тях е да са сухи, доколкото пелетите могат да поемат от влагата на стените, да набъбнат и по този начин да станат неизползваеми.

Скалдово стопанство с вакуумно транспорна система

Този вариант се използва, когато складовото стопанство не е близо до котелното.

Вакуумната система може да осигури транспортиране на пелетите на разстояние до 20м. В този случай, пелетното складово стопнасто може да бъде разположено извън жилищната сграда, например под навес. 

 • Складово оборудване
 • - две връзки за пълнене (поне на 50см една от друга);
  - защитен материал за стената, разположен на срещуположния край на мястото за пълнене (поставя се на 20 см от стената);
  - наклонен под;
  - шнек;
  - защита за вратите, вкл.релси;
  - пожарозащитна врата (min EI2 30-C) 80/200 или 80/120 cm;
  - вентилационен комплект (опция).
  Всички аксесоари са налични при ÖkoFEN.
 • Изпразване с шнека
 • За да се оплзотворят всички пелети в складовото стопанство следва да се осигури наклон на пода в посока към шнека. Ето защо годишното почистване на складовото стопанство не е задължително. ÖkoFEN прелага подходящи греди за изграждане на складовото стопанство, така че да се осигури необходимия наклон.
 • Разположение на складовото стопанство
 • Складовото стопанство следва да се рзположено до 30 м. от път, с достъп на автомобили. Ако е възможно, помещението за складиране се разполага на външна стена за да се осигури достъп до връзките за пълнене и изпускане. 
Запитване